خرید فایل( رسم تصویر استریوگرافیک بلور تتراگونال اسکالنوئدرالو عناصر تقارن آن)

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
نام محصول دانلودی: رسم تصویر استریوگرافیک بلور تتراگونال اسکالنوئدرالو عناصر تقارن آن

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

این فایل شامل تصویری از نوع فرم کریستالی تتراگونال اسکالنوئدرال، تصویر استریوگرافیک آن و عناصر تقارن آن با قابلیت نمایش فوق العاده در تلفن همراه می باشد که توسط دانشجوی مهندسی مواد – سرامیک دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) قزوین ، محمد کشتکار ذوالقدر طراحی و تهیه شده است . برای دانلود روی دریافت

ادامه مطلب


مطالب تصادفی